Instalacja:

Wyjdź z aplikacji Outlook, której dedykowane jest rozwiązanie. Jeśli to dodatek do Outlooka, wyjdź z Outlooka.

Jeśli instalowana została wersja DEMO, należy ją odinstalować kierując się panelem sterowania.

Następnie, pobierz aplikację z udostępnionego zasobu i rozpakuj ją na systemowy dysk twardy (systemowym ZIPem)

do np. folderu użytkownika c:\users\nazwa_usera\nazwa_dodatku (nie w folderach tymczasowych) i uruchamiamy Setup.exe

Jeśli po uruchomieniu nie pojawi się przycisk „Zainstaluj” to:

Aby zachować ochronę użytkownika instalacja dodatków .Net realizowana jest przez autoryzację podpisu cyfrowego dołączonego do instalatora.

Pod prawym klawiszem myszy pliku „setup.exe/właściwości” pobieramy i wyświetlamy certyfikat:

Oto instrukcja instalacji certyfikatu: Uruchom plik *.cer i postępuj zgodnie z poniższymi obrazkami:

UWAGA zgłoszono że zmienił się model certyfikacji i należy klucz dodać do „Zaufane główne urzędy certyfikacji”, ale w niektórych może być jeszcze „Zaufani wydawcy”

Można też odstąpić od jego dodania i zainstalować dodatek obniżając poziom UAC na czas instalacji.

UAC_w10_PL.png

Po uruchomieniu instalatora pojawi się przycisk „Instaluj”:

Jeśli twój komputer ma ograniczenia konta, to zgłoś zapotrzebowanie instalacji w swoim dziale IT.